Disclaimer

De officiële website Adakitalia en alle andere sites die verband houden met Adakitalia en afgeleiden daarvan, net als de links die op deze site staan, zijn sites en/of portalen voor toeristische informatie en reclame waarop de gebruiker kennis kan maken met de accommodaties en de vakantieparken van Adakitalia en doorlopend geïnformeerd kan blijven omtrent nieuws en aangeboden producten en omtrent de gebruikswijzen en/of het boeken van een vakantie in Italië of in Europa.

Alle content van de Site (berichten, foto’s, video’s, merken, logo’s, domeinnamen, applicatiesoftware, grafische lay-outs, enz.) en de bijbehorende rechten zijn voorbehouden en kunnen daarom uitsluitend worden geraadpleegd ter persoonlijke informatie. Ieder ander gebruik is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adakitalia uitdrukkelijk verboden. De informatie op de Site wordt, te goeder trouw, verondersteld altijd bijgewerkt en correct te zijn.

Hoewel Adakitalia de grootst mogelijke zorg betracht bij het bijhouden van de Site en de content daarvan betrouwbaar acht, wijst het elke verantwoordelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade van de hand die het gevolg kan zijn van mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in de content, ofwel door het niet bijwerken van de informatie, vooral waar de informatieve content door de gebruiker wordt gebruikt als basis voor beslissingen omtrent initiatieven of activiteiten van economische of financiële aard.

Gezien de vrije toegang tot de Site behoudt Adakitalia zich het recht voor wijzigingen of varianten aan te brengen en om gedeelten van de Site, producten, diensten of activiteiten die op de Site worden beschreven aan te passen of op te heffen. In het specifieke geval van de prijslijsten op deze Site is in geval van discussie altijd de officiële prijslijst van de accommodatie in kwestie geldig.

Voor toegang en correcte raadpleging van de Site wordt verondersteld dat het door de klant gebruikte systeem volledig compatibel is met de door Adakitalia gebruikte technologie en dat de verbinding geen enkele storing aan de gebruikte computerfaciliteiten tot gevolg heeft. In geen geval kan Adakitalia verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade aan de computerfaciliteiten die het gevolg zijn van de verbinding met de Site of van de links naar andere sites, ook in het geval van computervirussen of andere oorzaken die te wijten zijn aan of hoe dan ook verbonden zijn met het gebruik van internet.

De Site bevat links naar sites van derden. Het bestaan van die links houdt niet in dat Adakitalia de eigenaren van die gelinkte sites sponsort of daarmee verbonden is. Adakitalia wijst daarom iedere verantwoordelijkheid van de hand met betrekking tot de verbinding en tot de content van de met de Site gelinkte sites en waarschuwt het de gebruikers dat wie besluit een gelinkte site te bezoeken, dat in totale autonomie doet en daarmee de plicht op zich neemt alle mogelijke voorzorgen te treffen tegen virussen of andere schadelijke elementen.