Jak mogę złożyć zażalenie?

W przypadku skargi przekażemy numer polisy i dokumenty dotyczące stwierdzenia nieważności w celu otwarcia sporu na stronie Europeassistance. Skargę należy złożyć w ciągu 3 dni od przewidywanej daty przyjazdu. Nałożona przez nas opłata karna zostanie zwrócona bezpośrednio przez ubezpieczyciela.


Informujemy, że powyższy zwrot kosztów z tytułu ubezpieczenia może podlegać zmiennym ramom czasowym niezależnym od Human Travel.

Privacy Policy Cookie Policy